سیاوش قمیشی-خیلی ممنون

کد موزیک

 L 0 \/ e E e E e


L 0 \/ e E e E e


: سلام سلام

این دلاویزشعر جهان را

نه به یک بار. به صد بار بگو

"دوستم داری؟"را از من بسیار بپرس

"دوستت دارم"را به من بسیار بگو

آخرین مطالب

ویرایش قالب : PO0y@N