سیاوش قمیشی-خیلی ممنون

کد موزیک

 L 0 \/ e E e E e


L 0 \/ e E e E e


: دوباره دلم واسه...

دوباره دلم من گرفته...این روزا همش سرم تو درس و کتابه که آدم موفقی بشم که دیگه طعم تلخ شکست رو نچشم...شکست هر چی...حتی دلم.آخه می دونی؟هر چی بشکنه درست میشه ولی دل که بشکنه آخره آخرش می شه چینی بند انداخته می شه  همیشه وقتی بهش نگاه میکنی می تونی بفهمی چقدر غم داره...می تونی بفمهمی خودش شکسته ولی بغضش نه!

و اون موقع چقدر دلت می خواست که ای کاش این اتفاقا هیچوقت نمی افتاد...اون موقع می فهمی تو اوج موفقیت حداقل چیزی که کم داری یه دله خوشه... .و اینکه چقدر زندگیت سخته...!

آخرین مطالب

ویرایش قالب : PO0y@N