سیاوش قمیشی-خیلی ممنون

کد موزیک

 L 0 \/ e E e E e


L 0 \/ e E e E e


:
  • سه چیز در زندگی هیچگاه باز نمی گردند: زمان، کلمات و موقعیت ها. سه چیز در زندگی هیچگاه نباید از دست بروند: آرامش، امید و صداقت. سه چیز در زندگی هیچگاه قطعی نیستند: رویاها، موفقیت و شانس. سه چیز در زندگی از باارزش ترین ها هستند: عشق، اعتماد به نفس و دوستان

  • آخرین مطالب

    ویرایش قالب : PO0y@N