سیاوش قمیشی-خیلی ممنون

کد موزیک

 L 0 \/ e E e E e


L 0 \/ e E e E e


:
دلبسته به سکه های قلک بودیم...دنبال بهانه های کوچک بودیم...رویای بزرگ تر شدن خوب نبود... ای کاش تمام عمر کودک بودیم...!!!!!آخرین مطالب

ویرایش قالب : PO0y@N