سیاوش قمیشی-خیلی ممنون

کد موزیک

 L 0 \/ e E e E e


L 0 \/ e E e E e


: آف

 اگرتواین دنیا کسی هست که با دیدنش رنگ رخسارت عوض میشه و قلبت ابروتو به تاراج می بره. مهم این نیست که اون مال تو باشه، مهم اینه که باشه. نفس بکشه، زندگی کنه و از زندگیش لذت ببره

چه روزگاریه !!! بچه که بودیم دخترا عاشق عروسک بودن وپسرها عاشق مردان قوی.... بزرگ که شدیم ... دخترا عاشق مردای قوی شدن .. پسرا عاشق عروسکا

آخرین مطالب

ویرایش قالب : PO0y@N